✪ Điều Khoản Sử Dụng ✪


Điều 1 : Quy định sử dụng
Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và thông tin trên VISAKING.VN. Người dùng khi truy cập và thao tác trên website phải tuân thủ theo các quy định của chúng tôi.

 

Điều 2 : Thay đổi quy định
Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các tình hình phát triển và chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải phiên bản mới lên VISAKING.VN, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu khách hàng sử dụng các dịch vụ của VISAKING.VN, chúng tôi coi như khách hàng đã chấp nhận tất cả các quy định mới đó.

Điều 3 : Sử dụng dịch vụ

Người dùng khi truy cập VISAKING.VN có quyền tham khảo, liên hệ nhưng không được phép phá hoại.

 

Điều 4: Quản lý thông tin

Thông tin khi quý khác gửi đi là những thông tin chúng tôi nhận được. Vì thế để chúng tôi hỗ trợ tốt quý vị vui lòng nhập đầy đủ và chính xác. Ngoài ra đối với những người dùng chuyên sao chép thì nên cân nhắc khi sử dụng dữ liệu của chúng tôi. Nếu cần thông tin gì thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được sự cho phép. Nếu không đó là vi phạm quy định.

 

Điều 5: Tạm ngừng cung cấp dịch vụ

Trong quá trình hoạt động VISAKING.VN sẽ có những thay đổi về cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên vì yếu tố kỹ thuật mà chúng tôi chưa hoặc không tháo gỡ thông tin hay chưa cập nhật kịp thời thì quý khách vui lòng gọi điện để đảm bảo những thông tin kịp thời nhất.

 

Điều 6: Sử dụng Email

Để đảm bảo quá trình trao đổi thông tin diễn ra thông suốt. Nếu cần thiết quý vị vui lòng cung cấp và check mail khi có thông báo.        

 

Điều 7: Quy định về các hành động không được phép

- Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

- Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang visaking.vn

- Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

- Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.

- Bạn không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.

- Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào có được từ visaking.vn vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của visaking.vn hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

- Bạn không được sử dụng thông tin trong trang web này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

 

Điều 8: Thông báo về Quyền tác giả

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: [email protected]

 

Điều 9: Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.